Vårt motto är

“FLEXIBILITET & ENKELHET”

OM OSS

Eieruds Transport AB är ett familjeföretag, grundat oktober 2008. Trots att företaget är relativt nytt har både företagets ledning samt de anställda en mångårig och gedigen erfarenhet av branschen. Företaget är mån om att bibehålla det lilla familjeföretagets värderingar vad gäller personlig service samt ansvarstagande samtidigt som vi erbjuder flexibilitet och kunnig personal.

I dagsläget distribuerar Eieruds Transport huvudsakligen styckegods för Dachser Sweden AB samt utför leveranser åt Stalands Möbler AB. Sedan april 2017 utför vi även löpande markentreprenad åt ABT. Vi utför även uppdrag åt bl.a. Movator.

Vår fordonspark består för närvarande av 16 tunga lastbilar och en paketbil. Eieruds Transport är mån om en ständig uppdatering av vagnspa6ken samt att ha en miljömedveten policy. Miljöpolicyn är upprättad i samråd med miljöverket, vidare finns miljömål och handlingsplan för verksamheten.

Från och med januari 2010 är vår säkerhetsrådgivare Per Wilny vid Farligt Gods Hjälpen. Farligt Gods Hjälpen står även för våra trafik- och ADR-utbildningar. Vi är måna om att våra anställda är uppdaterade vad gäller frakt av farligt gods samt trafiksäkerhet, www.fgh.se.

Miljö / Sunda Transporter

Eieruds Transport har en utarbetad och årligen uppdaterad Miljöpolicy (godkänd av arbetsmiljöverket), en arbetsmiljöpolicy samt en trafiksäkerhetspolicy. Nämnda policys omfattar allt ifrån hantering av gods, agerande vid ev tillbud, kör- och vilotider, jämställdhet, val av leverantörer, klimatsmart körning.

Utifrån våra policys är vårt motto att köra klimatsmart, trafiksäkert samt erbjuda goda arbetsvillkor. Vi strävar mot att alltid upplevas som leveranssäkra och pålitliga av våra samarbetspartners. Genom att ansluta oss till Fair Transport (Sveriges åkeriföretags kampanj för sunda transporter på sunda villkor av sunda företag) har Eieruds Transport tagit ställning mot en osund konkurrens och för ett socialt ansvarstagande med trafiksäkerhet och miljötänk i fokus.

Fair Transport har inlett ett samarbete Q3 Forum för hållbara transporter. Och vi på Eieruds Transport är stolta över att vi genom vårt engagemang och våra policys uppfyller de krav som ställs genom Q3 på upphandling av sunda och hållbara transporter.

Gå in på  för att se vilka krav som ställs via Q3. Tveka inte att höra av er om ni har några frågor om våra policys!! Dessa är vi stolta över och delar gärna med oss av!!!