top of page

Vårt motto är

“FLEXIBILITET & ENKELHET”

OM OSS

Eieruds Transport AB är ett familjeföretag, grundat oktober 2008. Både företagets ledning samt dess anställda har en mångårig och gedigen erfarenhet av branschen. Företaget är mån om att bibehålla det lilla familjeföretagets värderingar vad gäller personlig service samt ansvarstagande samtidigt som vi erbjuder flexibilitet och kunnig personal.

I dagsläget distribuerar Eieruds Transport huvudsakligen styckegods för Dachser Sweden AB samt utför leveranser åt Stalands Möbler AB. Sedan april 2017 utför vi även löpande markentreprenad åt ABT. 

Vår fordonspark består för närvarande av 15 tunga lastbilar och 2 paketbilar. Eieruds Transport är mån om en ständig uppdatering av vagnsparken samt att ha en miljömedveten policy. Miljöpolicyn är upprättad i samråd med miljöverket, vidare finns miljömål och handlingsplan för verksamheten.

Från och med januari 2010 är vår säkerhetsrådgivare Per Wilny vid Farligt Gods Hjälpen. Vi är måna om att våra anställda är uppdaterade vad gäller frakt av farligt gods samt trafiksäkerhet, www.fgh.se.

Miljö / Sunda Transporter

Eieruds Transport har en utarbetad och årligen uppdaterad Miljöpolicy (godkänd av arbetsmiljöverket), en arbetsmiljöpolicy samt en trafiksäkerhetspolicy. Nämnda policys omfattar allt ifrån hantering av gods, agerande vid ev tillbud, kör- och vilotider, jämställdhet, val av leverantörer, klimatsmart körning.

Utifrån våra policys är vårt motto att köra klimatsmart, trafiksäkert samt erbjuda goda arbetsvillkor. Vi strävar mot att alltid upplevas som leveranssäkra och pålitliga av våra samarbetspartners. Genom att ansluta oss till Fair Transport (Bilarbetsgivarnas gemensamma projekt med Sveriges åkeriföretag för sunda transporter på sunda villkor av sunda företag) har Eieruds Transport tagit ställning mot en osund konkurrens och för ett socialt ansvarstagande med trafiksäkerhet och miljötänk i fokus.

Se Fair Transport (https://fairtransport.se/om-fair-transport/alla-foretag/) för att se vilka krav som ställs. Tveka inte att höra av er om ni har några frågor om våra policys!! Dessa är vi stolta över och delar gärna med oss av!!!

För att ytterligare säkerställa kvaliteten på utförandet av våra transporter är vi sedan 2018 anslutna till BKY som regelbundet - varje dygn - gör automatiska behörighetskontroller på våra chaufförer vad gäller körkort, tillstånd att köra farligt gods (ADR)  samt att de uppfyller kravet att få köra yrkesmässigt (YKB).

Logo_BKY2023_RGB.png
bottom of page